IgA天疱疮习题及答案 
皮肤科医师之家       2014年5月28日        阅读数:723        字体:      

1. IgA天疱疮为20世纪80年代发现一种水疱、脓疱性皮肤病,至今已报道30余例。曾有多个名字,请问以下哪个不是IgA天疱疮的曾用名()

A 表皮内嗜中性IgA皮病

B 天疱疮I g A沉积的水疱

C Ig A落叶天疱疮

D IgA脓疱病

 

2. IgA天疱疮常见于()

A 婴幼儿

B 青少年

C 中年

D 中老年

 

3. IgA天疱疮好发于() 

A 面部

B 颈部

C 褶皱部位

D 手臂 

 

4. 对IgA天疱疮患者进行间接免疫荧光检查,多少患者有循环抗表皮细胞间物质的IgA抗体() 

A 1/3 

B 1/2

C 7/12 

D 2/3

5. IgA天疱疮的首选治疗药物为()

A氨苯砜

B糖皮质激素

C维A酸类

D维E类

 

 

 

 


答案提示